Chci být partnerem

Děkujeme za váš zájem...

DataCON

25. - 26. září
VÍCE

Network

Detection and Response
VÍCE

DNS Security

když firewall nestačí
VÍCE

Wireless

Bezdrátové spoje
VÍCE

Zranitelnosti

v ICT prostředí a jejich řízení
VÍCE

WAF

služba webové bezpečnostní brány
VÍCE

macmon
do škol

Řízený přístup na míru školám
VÍCE

VUMS DataCom

V našem týmu jsou specialisté, kteří po krůčcích prošli téměř celým vývojem datových
komunikací posledních třech desetiletí.

Tam, kde mnozí věřili, že se datové komunikace stanou běžnou komoditou, my víme,
že tomu tak nikdy nebude. Stavíme nové sítě, optimalizujeme ty starší, zabezpečujeme
a zvyšujeme propustnost. Co nás těší nejvíce, je dlouhá léta budovaná vizitka, že my
ten problém vyřešíme.

Díky hluboké znalosti datových komunikací od počátků až po současnost jsme schopni
dodat řešení, které jiní vzdali. Rozumíme našim zákazníkům a vždy se pro ně snažíme
najít optimální řešení.

ISO 14001HP business partner
VÍCE

Firemní kultura

„Komplexní řešení datových komunikací“ – naše motto.

Hodnoty

 • Důvěra k našim partnerům, zákazníkům a spolupracovníkům je vždy na prvním místě,
  je základním kamenem každého našeho jednání.
 • Respekt k hodnotám druhých stran, jejich chování, úspěchům a obtížným životním
  situacím nám pomáhá cenit si každého člověka a jeho jedinečných kvalit.
 • Integrita v chování a dodržování etických principů k našim partnerům a zákazníkům,
  ale také mezi sebou by měla být vizitkou každého našeho spolupracovníka.
 • Kreativita je motor, který nás táhne vpřed, pomáhá nám rozkrývat nové možnosti,
  přinášet nová řešení. Možná neměníme svět, ale určitě vytváříme řešení, která mají
  hodnotu i pro druhé.
 • Optimismus nás drží pohromadě, pomáhá překonávat těžké chvíle, utváří naše
  pracovní prostředí.
 • Smysluplnost je odrazem námi věnovaného úsilí k dosažení známého cíle při získání
  odpovídající odměny.

Odpovědnost

Jsme specialisté v oblasti datových komunikací a současně jsme lidé s respektem k dění kolem nás.
Záleží nám na vyšších společenských principech, respektujeme je, prolínají se do našeho každodenního
života. Záleží nám na tom, kdo jsou naši zákazníci a k čemu naše řešení a produkty používají.
Kde je to možné, volíme taková řešení, která využívají produkty s nízkou spotřebou energie, šetrná
k životnímu prostředí

Principy

 • Dodržování závazků a ujednání
 • Vytváření pracovního prostředí umožňujícího osobní uplatnění
 • Uznání pro ty, na kterých stojí úspěch společnosti
 • Poskytování profitabilních řešení pro naše obchodní partnery
 • Sdílení úspěchu se všemi zúčastněnými stranami

Mise

Využití znalostí nejnovějších poznatků a technologií z oblasti datových komunikací pro design,
implementaci, dodávku a podporu zákaznických řešení s vysokou užitnou hodnotou pro všechny
provozovatele datových sítí.

Vedení společnosti

Jan
Damborský
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
Jan
Damborský
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Jan nastoupil do společnosti VUMS DataCom jako Business Development Manager. Zkušenosti na mezinárodním poli ve velkých zahraničních firmách získává od roku 1995 na různých pozicích – například na postu OSS/BSS produktového manažera pro oblast Evropy, Středního Východu a Afriky nebo funkce oblastního obchodního manažera pro střední a východní Evropu. Jako ředitel prodeje v rámci Evropy působil v zemích Beneluxu, severských státech a Estonsku.

Přes 15 let zkušeností v odvětví IT a telekomunikací na trhu střední a východní Evropy Jan zúročil nejen v oblasti produktového managementu, ale i v marketingu. Vynikající komunikační schopnosti a vize úspěšné budoucnosti stojí za nabízenými novými technologickými řešeními a budováním sítě obchodních partnerů.

VUMS DataCom vnímá jako stabilní fi rmu na českém trhu, ve které mají zaměstnanci bohaté zkušenosti s mnohými technologiemi. Janova vize směřování společnosti je jasná – VUMS DataCom jako technologický partner nejen pro největší české systémové integrátory vybere správné řešení vytvořené na míru.

Mezi oblasti Janových profesních zájmů patří bezpečnostní systémy, Wireless, Carrier Ethernet a především SDN a NMS/OSS systémy. Jan dokáže vidět krásu jednoduchosti díky vztahu k řemeslům a přírodě, ze kterých čerpá inspiraci a klid. Ideální technologie je pro něj taková, která skutečně funguje a ani o ní nevíme.

 „Jan má velké znalosti toho, jak dosáhnout úspěchu v regionu východní Evropy, ať už jde o získávání nových zákazníků nebo rozvíjení obchodní sítě partnerů. Mezi další dovednosti bych zařadil talent naslouchat, trpělivost, díky kterým se s Janem opravdu skvěle spolupracuje a uživatelé respektují jeho široké znalosti oboru spojené se skutečnou touhou pochopit jejich podnikatelské výzvy.“

- David Collins
Sales Director

bio
František
Pěč
JEDNATEL SPOLEČNOSTI,
FINANČNÍ A TECHNICKÝ
ŘEDITEL
František
Pěč
JEDNATEL SPOLEČNOSTI,
FINANČNÍ A TECHNICKÝ
ŘEDITEL

František je zakládajícím členem společnosti VUMS Datacom. Před založením společnosti v roce 1993 pracoval ve Výzkumném ústavu matematických strojů, kde se věnoval návrhu integrovaných spojů a oživování hradlových polí.
Společnost VUMS DataCom byla od počátku zaměřena na datové komunikace a František zde technologicky zajišťoval nejdříve problematiku LAN sítí, přístupové a páteřní telekomunikační sítě, optické spoje, DWDM, zabezpečení sítí a další. Díky svému smyslu pro detail a stálému zájmu o nové technologie se z původní pozice stal odborníkem na nové technologie na pozici technického a finančního ředitele společnosti.
Františkův zájem o technologie nekončí datovými komunikacemi, zajímá se o teoretickou fyziku a kosmologii, obory, které slučuje hledání matematických modelů, ale také mající přesah do filozofie – soustavného, racionálního a také kritického zkoumání skutečnosti. Obecná spojitost věcí a smysl pro fair-play, který vychází z Františkova mnohaletého aktivního působení v softballovém klubu, jsou hlavními rysy každého Františkova jednání.

bio
Radek
Petrželka
OBCHODNÍ ŘEDITEL
Radek
Petrželka
OBCHODNÍ ŘEDITEL

Radek je jedním z pilířů společnosti VUMS DataCom. Po vystudování Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na začátku 90. let se dostal do víru výpočetní techniky jako správce počítačové sítě významné ostravské společnosti. Po několika letech byl přetažen z čistě technické pozice na prodejní post. Po získání cenných zkušeností s obchodem se přestěhoval do Prahy a působil zde jako sales specialist.

Do VUMS DataCom nastoupil před patnácti lety jako produktový manažer. Za dlouhodobé stabilní výsledky a hluboké profesionální znalosti obchodu byl Radek ve společnosti jmenován obchodním ředitelem s kompetencí řízení celého obchodního procesu od počátku až ke zdárnému dodání produktu nebo služby spokojenému zákazníkovi.

Radkovým cílem na nové pozici je především zjednodušit procesy v rozrůstající se firmě, upevnit spolupráci se stávajícími partnery a rozvíjet nové obchodní příležitosti.

Neustále prohlubuje svou odbornost dalším vzděláváním, což dokládají získané certifikáty a absolvovaná školení. Ve volném čase si rád rozšiřuje obzory cestováním na své oblíbené motorce a věnuje se rekreačním sportům.

bio
Libor
Jungbauer
HLAVNÍ INŽENÝR
Libor
Jungbauer
HLAVNÍ INŽENÝR

Libor je součástí technického týmu VUMS DataCom od roku 1995. První technické znalosti získal za jeho působení jako technický specialista pro úpravy zákaznického software a v roli technické podpory. Liborovou doménou ve VUMS DataCom byla od začátku technická podpora zákazníků, pro kterou jsou nezbytné jeho technické dovednosti a zároveň perfektní komunikační schopnosti směrem k zákazníkům kombinované s analytickým uvažováním.

Dnes je Libor uznávaným odborníkem v mnoha oblastech datových komunikací, zvláště pak jedním z mála předních českých specialistů na technologii DWDM. Liborovy znalosti podložené mnohaletými praktickými zkušenostmi mají své základy v detailním studiu standardů, zejména otevřených standardů, které usnadňují komunikaci a umožňují rozvoj otevřených systémů. Smysl pro preciznost se odráží i v jeho zájmu o HiFi systémy vyznačující se vysokou věrností reprodukce akustického signálu, případně celé cesty od záznamu po reprodukci. Právě Liborovo umění naslouchat, základní kámen komunikačních dovedností, má zásadní vliv na vnímání kvality poskytovaných služeb a zvláště pak roli CTO, kterou ve VUMS Datacom zastával 5 let. Dnes je hlavním inženýrem společnosti VUMS DataCom zodpovědným za návrhy sítí a řešení bezpečnosti datových komunikací.

bio
Martin
Buroň
ŘEDITEL ZÁKAZNICKÝCH
SLUŽEB
Martin
Buroň
ŘEDITEL ZÁKAZNICKÝCH
SLUŽEB

Martin pracuje ve společnosti VUMS DataCom již 16 let. V roce 2000 nastoupil na pozici produktového manažera, z nějž se transformoval na business development manažera pro oblast mikrovln a WDM a byl jmenován ředitelem zákaznických služeb.

Před příchodem do VUMS DataCom více než 10 let pracoval na pozici jednatele a technického ředitele malé česko-německé firmy zaměřené na privátní rádiové sítě. Hlavním vlivem, který Martina formuje nejen po profesní stránce je, dle jeho slov, zájem o vlastní práci. V dnešní době už se nedá stanovit přesná hranice mezi profesním a osobním životem. Práce sama musí být i koníčkem, jinak ji člověk nemůže dělat dlouhodobě a především dobře. Ve firmě, jakou je VUMS DataCom, je běžné funkce kumulovat.

V souladu se svou životní filozofií si Martin neustále doplňuje znalosti a nedávno získal mezinárodně uznávané certifikáty PRINCE2 na projektový management a ITIL na řízení služeb v ICT.

Martinovo další vzdělávání je jasným signálem, kam směřuje VUMS DataCom – čím dál více se zaměřujeme na technologie a řešení s vysokou přidanou hodnotou. Martinův projektový přístup pomáhá řešit obchodní případy komplexně, včas a efektivně. Jmenování Martina do funkce ředitele zákaznických služeb a projektového manažera je důkazem, že ve VUMS DataCom si ceníme jeho mnohaletých zkušeností i profesionálních vědomostí.

bio

Testimonials

Dodavatelé

FLOWCUTTER
O dodavateli
FLOWCUTTER
Je inovativní česká společnost, která nabízí efektivní a škálovatelné řešení pro analýzu datového provozu v sítích. Svým řešením se zaměřuje na monitorování, identifikaci problémů a detekci anomálií v síťovém provozu.
Flowcutter řešení je široce škálovatelné a je tak vhodné pro malé i velké poskytovatele internetových služeb a datacentra. Zásadním přínosem řešení je vysoká rychlost zpracování dotazů a analýzu problémů i nad obrovskými soubory dat. Toto je dosaženo díky patentovanému algoritmu výběru a ukládání dat bez agregace a horizontální škálovatelnosti řešení. Jsme hrdí na naši spolupráci s FC a jsme přesvědčeni, že jejich inovativní přístup k analýze síťového provozu a bezpečnostním řešením, představuje potřebný pro zajištění bezpečnosti budoucích sítí se stále rostoucím objemem přenášených dat.
Gatewatcher
O dodavateli
Gatewatcher

Je lídrem v detekci kyberbezpečnostních hrozeb. Od roku 2015 Gatewatcher chrání kritické sítě firem a veřejných institucí po celém světě. Svým řešením Network Detection and Response (NDR) a Cyber Threat Intelligence (CTI) rychle odhalují a reagují na jakékoliv kybernetické útoky. Díky propojení strojového učení a dynamických analytických technik Gatewatcher poskytuje komplexní pohled na hrozby jak cloudové, tak i on-premise infrastruktury a přijímá automatická opatření dříve, než může útočník dosáhnut škodlivého efektu.

 

Network Detection and Response

Whalebone
O dodavateli
Whalebone
Každý si zaslouží online ochranu
Posláním společnosti Whalebone je poskytnout ochranu miliardě každodenních uživatelů internetu.
Whalebone tak poskytuje milionům běžných uživatelů internetu ochranu před kybernetickými hrozbami, aniž by museli cokoli stahovat.

Whalebone AI využívá velká data

Již nyní chráníme miliony uživatelů v reálném čase pomocí neustále se zdokonalující inteligence hrozeb příští generace. Whalebone AI využívá velká data od našich zákazníků z oblasti telekomunikací a kombinuje je s pečlivě vybranými externími zdroji, aby poskytla kybernetické zabezpečení, které mění hru, a zůstala o krok napřed.

Umíme ochránit všechna připojená zařízení

Protože všechny naše produkty fungují na úrovni DNS sítě, můžeme chránit všechna připojená zařízení, včetně IoT a dalších zařízení, která je jinak obtížné nebo nemožné chránit. Navíc se to vše děje nejjednodušším možným způsobem, takže každý dostane šanci být bezezbytku chráněn.
Ceragon

Spojení dvou Izraelských firem proti mnohem větším konkurentům je přirozeným vyústěním dlouhodobé stability Ceragonu a dravosti Siklu. Ani portfolia obou firem se příliš nepřekrývají, zatímco Siklu je dominantní na poli halfduplexních spojů a 60GHz PtMP řešení, Ceragon je tradičně silný v mikrovlnách. Spojení obou se zdá být logickým krokem v posílení pozice na celosvětovém trhu.  

Společnost Ceragon Networks ltd. vyvinula, vyrábí a dodává na trh vysokokapacitní bezdrátový přenosový systém FibeAir™. Jedná se o širokou rodinu mikrovlnných spojů bod-bod, které umožňují budovat spolehlivé, levné a výkonné telekomunikační a datové sítě.
Ceragon Networks je jedním z nejlepších specializovaných výrobců mikrovlnných spojů. Klade velký důraz na technologický vývoj a v mnoha směrech určují trendy budoucího rozvoje. Mnoho let zkušeností na tomto poli dává uživatelům jistotu, že firma Ceragon Networks je dlouhodobě stabilním a spolehlivým partnerem a její produkty, instalované ve více než 130 zemích světa, jsou dobrou volbou pro každého.

 Siklu Communication se zaměřuje na vývoj a výrobu mikrovlnných spojů pro pásma 60 a 70/80 GHz (V-band a E-band).
Pásmo milimetrových vln bylo donedávna jako Antarktida – takřka neprobádané a jen velmi málo využívané. Pro tato pásma jen velmi málo výrobců nabízelo produkty, a pokud je někdo využíval, platil za ně obrovské peníze. Pak přišla firma Siklu se svým rádiem na křemíkovém čipu a nastala revoluce. Rozměry rádií se dramaticky zmenšily a ceny padly dolů několikanásobně. A tak se zrodil nový trh.
Rádia EtherHaul™ pro E-band (70/80 GHz) a MultiHaul TG pro V-band (60 GHz) představují efektivní řešení pro rádiové spoje bod-bod a bod-multibod s gigabitovovými propustnostmi na krátké vzdálenosti a v současnosti jsou významnými tahouny nových trendů.

Aktuální témata: Wireless 

 

Greenbone

Společnost Greenbone Networks byla založena v roce 2008 předními odborníky na bezpečnost sítí a svobodný software (software libre). Společnost sídlí v německém Osnabrücku a jejich řešení je využíváno celosvětově.
Nabízí řešení pro analýzu a správu zranitelností – Greenbone Security Manager (GSM), a nebo testování zranitelností formou služby tzv. Greenbone Cloud Solution (GCS) Identifikuje bezpečnostní rizika v podnikových informačních technologiích, hodnotí jejich rizikový potenciál a doporučuje řešení. Cílem je zabránit útokům na známé zranitelnosti. GSM je dokonalým doplňkem reaktivních bezpečnostních nástrojů, jako je firewall & Co.
Transparentnost a kvalita jsou pro společnost Greenbone důležité. Zákazníci tak obdrží plně kontrolovatelný produkt vyrobený v Německu. Řešení nachází přízeň také v oblasti státní sféry. Společnost Greenbone uzavřela smlouvu s německým Spolkovým úřadem pro bezpečnost informační techniky na podporu federálních agentur v boji proti počítačovým útokům.

Aktuální témata: Zranitelnosti

Greenbone
O dodavateli
Radware

Síť dostupná 24 hodin, 365 dnů v roce, s optimálním využitím všech dostupných zdrojů a maximálně bezpečná, to je ideální a žádoucí stav. Výpadek libovolné komponenty – serveru, firewallu, připojení k internetu, stejně jako přetížení nebo bezpečnostní incident, to vše znamená nedostupnost informací, nefunkční aplikaci a v konečném důsledku finanční ztrátu.
RADWARE nabízí výkonné hardwarové přepínače, které kombinují řadu technologií – load balancing, web a application switching, bandwith management, sytém prevence průniku (IPS – intrusion prevention system). Nabízí propustnost až do 80 Gb/s za L7. Dokážou zjistit aktuální stav jednotlivých síťových komponent i aplikací (pomocí health monitoringu), následně pak provoz přesměrovat optimální cestou. Důležité aplikace umí prioritizovat a zajistit potřebné parametry jako je šířka pásma, nechtěné aplikace pak mohou být blokovány. Rovněž dokážou detekovat blokovat nejrůznější škodlivé kódy a útoky – například červy, viry, spyware i útoky na odepření služby (DoS – Denial of service).

Aktuální témata: WAF

Konzultace: online rezervace

 

macmon secure

Německá společnost macmon secure, založena v roce 2003, vyvíjí software pro zabezpečení sítě se zaměřením na řízení přístupu do sítě. Technologický leader v oblasti NAC sídlí v Berlíně a v roce 2014 rozšířil svou přítomnost na evropském trhu otevřením pobočky ve Velké Británii.
Společnost macmon má širokou škálu zákazníků z různých odvětví a z řad malých a středních podniků až po velké mezinárodní společnosti.
Hlavním cílem firmy macmon je nabídnout každé společnosti flexibilní a efektivní řešení NAC. Implementace s minimálním úsilím je velkým plusem pro zabezpečení sítě.

Aktuální témata: macmon do škol

macmon secure
O dodavateli
RAD

Naše společnost již od svého založení spolupracuje s firmou RAD Data Communications, která od roku 1981 představuje inovační technologie, jejichž cílem je zvýšit výkonnost a zlepšit konkurenceschopnost mezi poskytovateli služeb.
Společnost RAD nabízí poskytovatelům komunikačních služeb Service Assured Access (zajištěný přístup ke službám) a řešení migrace paketů, které snižují provozní náklady i složitost a zlepšují pružnost služeb.
Sem spadá MEF Carrier Ethernet 2.0 (přenos Ethernetu), monitorování výkonnosti na druhé a třetí vrstvě (L2,L3), rozpoznávání aplikací a Network Functions Virtualization (NFV), vývoj ASIC a FPGA, miniaturizace hardwaru a vylepšení SFP modulů i synchronizace časování. Řada z těchto technologií formovala průmyslové standardy, což je dáno aktivní rolí společnosti RAD v organizacích, jako jsou Broadband Forum, ETSI, IETF, ITU a MEF.
Se základnou více než 12 000 000 jednotek společnost RAD úzce spolupracuje s celosvětovými operátory, mezi něž patří A1 Telekom Austria, Bharti Airtel, CenturyLink, China Mobile, China Telecom, Claro, Deutsche Telekom/T-Mobile, Embratel, France Telecom/Orange, Hutchison, KDDI, KPN, SoftBank, Telefónica, TeliaSonera, Telstra, Telus, Verizon International a Vodafone.
RAD je členem skupiny společností RAD Group s hodnotou 1,46 miliard dolarů, která je vůdčí světovou firmou v oblasti komunikačních řešení.

Thomas-Krenn

Thomas-Krenn.AG není jen předním výrobcem individuálních serverů a storage systémů, ale zároveň také poskytovatelem řešení pro datová centra. Mezi více než 15.000 zákazníků z celé Evropy patří velké korporace, veřejná správa, poskytovatelé IT služeb, vzdělávací instituce a velké množství malých a středních podniků.
Thomas-Krenn má aktuálně 160 130 zaměstnanců, kteří montují všechny servery v Německu v městečku Freyung nedaleko českých hranic. Od svého založení v roce 2002 se firma Thomas-Krenn.AG vyznačuje stabilním růstem.

Thomas-Krenn
O dodavateli
OTN

Belgická společnost OTN Systems vyvíjí a uvádí na trh optické síťové produkty určené pro provozní telekomunikační oddělení v dopravním a těžebním průmyslu, ITS, energetických společností, bezpečnosti, průmyslu a veřejných institucí.
OTN Systems je spolehlivým projektantem a dodavatelem Open Transport Network (OTN) a XTran (eXcellence in TRANsport).
Za téměř třicet let na trhu si OTN Systems vybudovala solidní pověst, která využívá nákladově efektivní a spolehlivé komunikační sítě. Díky jedinečnému portfoliu, vysoce kvalifikovaným zaměstnancům a široké partnerské síti dodává produkty zákazníkům po celém světě s důrazem na inovaci, kvalitu a spolehlivost sítí.

FlexDSL

Švýcarská společnost FlexDSL působí na světovém trhu od roku 2001. Navrhuje a vyrábí síťová zařízení pro internetové poskytovatele služeb a kritické infrastruktury.
Výrobky jsou schváleny a instalovány ve více ne 35 zemích světa. Dokáže přizpůsobit hardware a firmware na míru dle konkrétních požadavků zákazníka. Dále navrhuje síťová zařízení dle zákazníkovy specifikace, které lze integrovat do stávajících racků, multiplexorů nebo systémů. Pokud je to potřeba, zajistí své výrobky proti škodlivým vlivům průmyslového prostředí, ve kterém jsou instalovány.
Zařízení společnosti FlexDSL jsou odolná proti otřesům za jízdy vlakového vagonu, tak pod vodou ve slaném prostředí na moři.

albis-elcon

albis-elcon je společností vyvíjející, vyrábějící a prodávající produkty především pro přístupové sítě. S více než 180 zaměstnanci nabízí širokou škálu produktů a služeb svým zákazníkům ve více jak 40 zemích světa. Vývojová a výzkumná pracoviště albis-elcon jsou ve městech Zürich a Mezzovico-Vira (Švýcarsko). Partnerská centra firmy se nachází v Itálii a na Tchaj-wanu. Výroba většiny zařízení se uskutečňuje ve Švýcarsku, v Německu, některá se vyrábějí v Číně.
Nejnovější orientace firmy Albis/Elcon je směrována do oblasti optických přístupových sítí. Oblast metalických sítí firma opustila pro nedostatek zájmu ze stran zákazníků. Uvolněné kapacity vývoje výrobce se nyní plně soustředí na optická zařízení řady Acceed 210x aAcceed 410x. Jedná se o špičkovou technologii určenou pro NTU řešení (Network Termination Unit). Celá rodina těchto zařízení je MEF certifikovaná a plně kompatibilní. Nové funkční požadavky zákazníků vedly k rozšíření portfolia albis-elcon o vlastní platformu správy a řízení sítí dohledového a řídícího systému pod názvem Metro-Integrátor, který nabízí komplexní správu sítě, umožňující obsluze s pomocí navigačních map získávat nejen přehled o síťových prvcích vyžadují případnou pozornost, ale i usnadňující konfiguraci jednotlivých prvků.
Metro-Integrator poskytuje SNMP NBI pro připojení zařízení třetích stran a jejich monitorování a správu. Tento dohledový systém je kompatibilní s CORBA SNMP Mediator modulem (CSM) a i s předchozím dohledovým a řídícím systémem Access-Integrator, který plně nahrazuje a přináší nové funkce do řídícího a monitorovacího procesu.

albis-elcon
O dodavateli

Kariéra

Během třech desetiletí společnost vybudovala silný tým expertů, jehož znalostí zaručují vysoce kvalifikovanou provozní podporu svým zákazníkům – operátorům a provozovatelům korporátních sítí – podnikům, organizacím i státním institucím.

Naše společnost popularizuje, prodává a poskytuje řadu řešení pro nová telekomunikační zařízení včetně jejich příslušenství. Komplexně řeší problematiku síťové infrastruktury a aktivní bezpečnosti sítí – monitoring přístupu, sběr dat podle firemních, nebo legislativních požadavků.

Do našeho týmu PRŮBĚŽNĚ hledáme kolegyni/kolegu (i absolventa) na pozici:

Pre-sales security consultant/BDM
Technický odborník/odbornice ICT
Specialista/specialistka obchodu v IT
CHCI PRACOVAT V DATACOMU
práce

Děkujeme za váš zájem, ozveme se vám zpět

NEWSLETTER

Chcete dostávat relevantní informace týkající se našich řešení formou čtvrtletního e-mailu? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru. Kdykoliv se můžete také odhlásit.

MÁM ZÁJEM O NEWSLETTER
newsletter

Děkujeme za váš zájem...

Kontakt

Kontaktní údaje a adresa společnosti
VUMS DataCom, spol. s r.o.
Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6


48585611

DIČ
CZ48585611

Společnost je zapsána
v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 17811,
ze dne 18. 2. 1993

Telefon
+420 220 999 511 (PO – PÁ: 8.00 – 16.30)

E-mail
info@datacom.cz

ID datové schránky
ucftare

Napište nám...

Základní kontaktní formulář

Děkujeme za Váš dotaz / názor,
bude odeslán odpovídající osobě...

cross