Chci být partnerem

Děkujeme za váš zájem...

Kybernetická bezpečnost

specializované služby

Kybernetická bezpečnost (Cyber Security) sítí i jednotlivých zařízení v nich je neustále se rozvíjejícím odvětvím výpočetní techniky. Jde o "Souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích prostředků směřujících k zajištění ochrany kybernetického prostoru." (Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti)

Cílem kybernetické (jinak také informační) bezpečnosti je ochrana informací a majetku před krádeží, korupcí či přírodní katastrofou, a přitom tyto informace a majetek musí zůstat přístupné uživatelům. Kybernetická bezpečnost se dotýká všech uživatelů bez rozdílu, ať už jakákoliv zařízení či technologie využívají doma nebo v práci.

Společnost VUMS DataCom nabízí v této oblasti specializované služby pro stávající i nové partnery, jejichž přehled je možné vidět níže.

MÁM ZÁJEM O TUTO SLUŽBU
mám zájem o tuto službu

Děkujeme za váš zájem...

Více

„Komplexní řešení datových komunikací“

Naše řešení datových komunikací umožní aplikacím, aby opravdu pomáhaly vašemu podnikání.

nabídka služby

Analýza síťového provozu společnosti

Předmětem nabízené služby je analýza provozu datové sítě společnosti. Spočívá v monitorování datových toků a v následném zpracování získaných dat s cílem poskytnout maximum informací o stavu sítě po stránce provozní a bezpečnostní, a dále s cílem odhalit případné anomálie a bezpečnostní rizika. Součástí analýzy je navržení optimálního rozložení síťových kapacit, určení kritických míst v síti, detekce vnitřních a vnějších útoků a identifikace služeb a uživatelů nejvíce přispívajícím k vytížení datové sítě.

Pro analýzu sítě je využito primárně zařízení pro monitoring datových toků, konkrétně sonda s adekvátním výkonem a počtem monitorovacích portů. Sonda je zapojena off-line a je čistě pasivní. Do sítě se umístí na dobu minimálně 14 dnů. První týden je věnován sbírání provozních dat a odladění nastavení. Druhý týden se sbíraná data porovnávají s baseline. Na konci monitorovacího období jsou veškerá data vyhodnocena specializovaným software metodou behaviorální analýzy a výsledek zpracován do přehledného PDF reportu. Sonda neukládá žádná uživatelská data, pouze provozní a lokalizační údaje.

Inventarizace a audit nalezených zařízeních jsou prováděny pomocí skeneru. Dochází ke skenování sítě v námi zvolených segmentech, díky kterému máme přehled o zařízeních v síti. Na nalezená zařízení dle specifikací zákazníka se aplikuje sada testů, kterými jsou odhaleny bezpečnostní zranitelnosti. Ideální délka nasazení zařízení provádějící skenování a testování je minimálně 7 dní pro pokrytí běžného pracovního provozu. Podmínkou pro provedení analýzy je poskytnutí nezávislého vzdáleného přístupu na zařízení provádějících analýzu, inventarizaci a testy na zranitelnosti.

MÁM ZÁJEM O TUTO SLUŽBU
nabídka služby

Pokročilý vulnerability management jako služba

Tato služba se zakládá na HW platformě, která se umístí do centrální části sítě zákazníka. Bude provádět vlastní testy zranitelností a také zde budou uloženy všechny výsledky (informace neopustí prostory zákazníka).

Skener provádí plánované skenování sítě v námi zvolených segmentech. Přidanou hodnotou je přehled o zařízeních v síti. Na zařízení dle specifikací zákazníka se aplikuje sada testů, kterými jsou odhaleny bezpečnostní zranitelnosti. Zařízení je dimenzováno na testování 50—80 000 IP adres během 24 hodin, a to v závislosti na složitosti vybraných testů a zvoleného skeneru. 

MÁM ZÁJEM O TUTO SLUŽBU
cross