Chci být partnerem

Děkujeme za váš zájem...

Téma - cvičení

v ICT prostředí a jejich řízení

Co je to obecně zranitelnost víme, každý člověk je zranitelný
například vůči virům, úrazům, ale zranitelný nemusí být jen
člověk. Zranitelnosti mají také neživé objekty, jako například
budova, kancelář (chybí zámek na dveřích, nemáme budou
oplocenou) – a všechny tyto zranitelnosti nám zvyšují rizika,
že se nám, nebo našemu majetku něco přihodí.
Zjednodušeně řečeno, Zranitelnost je slabé místo, nedostatek,
který může být využit k útoku

Nadpis článku

Z pohledu ICT produktů se většinou jedná o chybu v samotném
kódu programu, která vznikla během vývoje nebo také při
aktualizacích. Můžeme se s nimi setkat téměř všude. tvůrci
programů se při vývoji snaží dbát na to, aby nezavedli
neúmyslně chyby, ale žádný produkt není tak dokonalý, aby
nepotřeboval v průběhu své životnosti aktualizace .

Zranitelnosti ale nemusejí být jen SW chyby. Mohou to být
špatné konfigurace jako např. defaultní nastavení, stará nebo
slabá hesla, otevřené porty, neautorizované nebo neočekávané
instalace SW, služeb, systémů, neznámá zařízení v síti,
odchylky nebo nesoulad s vnitřními předpisy a pod.
Existuje přes bilion vzorů Malware a stále přibývají. Známých
zranitelností je nyní okolo 170 000, ale zranitelností nejčastěji
používaných v exploitech konkrétních Malware je jen okolo 800.
Vyhledáním a odstraněním několika málo zranitelností v síti
tak pokryjeme obrovské množství potencionálních rizik
z Malware útoků.

MÁM ZÁJEM O TUTO SLUŽBU

Zůstaňte krok před útočníky:

Každá společnost by měla řídit rizika, ať už z důvodu legislativních (ISO, GDPR, ZKB), nebo řekněme z pudu sebezáchovy. Bezpečnost IT není stav, je to dynamický proces, a řízení zranitelností je jeho součástí. Jen pokud víte, kde jsou vaše slabiny, můžete s nimi něco udělat.
detailní popis

Nadpis článku

Začátkem každého řízení rizik by měla být analýza rizik. Znalost
našich aktiv a jejich zranitelností a hrozeb je neodmyslitelnou
součástí tohoto procesu.

Testování zranitelností můžeme rozdělit do dvou podobných,
ale přitom odlišných procesů, jejichž hlavním rozdílem je celý
proces zjišťování zranitelných míst.

Vulnerability Assessment

posouzení zranitelností

je jednorázové testování a porovnání nalezených zranitelností oproti databázi
známých zranitelností. V případě VA vytvoříme inventarizační seznam zařízení,
která máme v síti, a porovnáme jej s dostupným seznam zranitelností.
Ve většině VA systémech nedochází k opravdovému testování zranitelností
a tím pádem ke zjištění, jestli se mne daná zranitelnost týká či nikoliv,
případně jak moc jsme na konkrétní zranitelnost náchylní. Výsledkem je tak
velké množství zranitelností, kterými se musíme zabývat nehledě na to, zda
jsme na konkrétní zranitelnost opravdu náchylní. Problémem u penetračních
testů může být také periodicita, kdy se tyto testy provádějí ve větších
organizacích v řádů jednotek testů za rok a někdy i méně. Což je s přihlédnutím
k počtu nových zranitelností v průběhu roku nedostačující.

Vulnerability Assessment

posouzení zranitelností

je jednorázové testování a porovnání nalezených zranitelností oproti databázi
známých zranitelností. V případě VA vytvoříme inventarizační seznam zařízení,
která máme v síti, a porovnáme jej s dostupným seznam zranitelností.
Ve většině VA systémech nedochází k opravdovému testování zranitelností
a tím pádem ke zjištění, jestli se mne daná zranitelnost týká či nikoliv,
případně jak moc jsme na konkrétní zranitelnost náchylní. Výsledkem je tak
velké množství zranitelností, kterými se musíme zabývat nehledě na to, zda
jsme na konkrétní zranitelnost opravdu náchylní. Problémem u penetračních
testů může být také periodicita, kdy se tyto testy provádějí ve větších
organizacích v řádů jednotek testů za rok a někdy i méně. Což je s přihlédnutím
k počtu nových zranitelností v průběhu roku nedostačující.

MÁM ZÁJEM O TUTO SLUŽBU
Další informace detailního popisu

Nadpis článku

Začátkem každého řízení rizik by měla být analýza rizik. Znalost
našich aktiv a jejich zranitelností a hrozeb je neodmyslitelnou
součástí tohoto procesu.

Testování zranitelností můžeme rozdělit do dvou podobných,
ale přitom odlišných procesů, jejichž hlavním rozdílem je celý
proces zjišťování zranitelných míst.

Vulnerability Assessment

Pro lepší orientaci a přehled zranitelností existuje tzv. National Vulnerability Database (NVD). Tato databáze
je úložištěm údajů o zranitelnostech založených na standardech a protokolech SCAP (Security Content
Automation Protocol). Informace v databázi umožňují automatizaci správy zranitelností, měření zabezpečení
a dodržování předpisů. NVD zahrnuje databáze kontrolních seznamů zabezpečení, softwarové chyby
související se zabezpečením, nesprávné konfigurace, názvy produktů a dopadové metriky.

NVD provádí analýzu na základě informací z publikovaných zranitelností tzv. CVE.

Hodnocení zranitelností:

Výsledkem informací z popisu zranitelností a jakýchkoliv doplňujících údajů, které lze v dané době získat,
je mimojiné CVSS (Common Vulnerability Scoring System - CVSS). CVSS je standard, který definuje systém
na výpočet skóre závažnosti zranitelnosti na základě charakteristik systému a prostředí. Závažnost
konkrétní zranitelnosti můžeme vyjádřit slovně, nebo také pomocí skóre od 0 do 10.

RatingCVVS Score
Test
None10.00 – 20.0010.00 – 20.00
None10.00 – 20.00
None10.00 – 20.00
None10.00 – 20.00
Nonetest
None10.00 – 20.00
MÁM ZÁJEM O TUTO SLUŽBU
Řešení a jeho cíle

Nadpis článku

Základem VM řešení je zpravidla operační systém, webové uživatelské rozhraní, administrativní rozhraní, aplikace pro skenování a sada testů, která se pravidelně aktualizuje a doplňuje.
Počet testů samotných nemusí být klíčový, jelikož jeden test může odkrýt několik zranitelností,
a naopak na jednu zranitelnost může být k dispozici několik testů.

 

Cílem takového řešení je

 • Ztížení útoku na IT infrastrukturu a zajištění její odolnosti.
 • Nahrazení jednorázového penetračního testu skenování procesem řízení zranitelností .
 • Odhalení problematických míst a jejich prioritizace vylepší účinnost antivirových systémů,
  firewallů a dalších bezpečnostních nástrojů.
 • dwadw

 

Parametry systému

 • Aktualizace stavu zabezpečení několikrát za den
 • Nejnovější poznatky bezpečnostních odborníků z celého světa
 • Perspektiva přístupu pohledem útočníka z vnějších vrstev dovnitř.
 • Víceúrovňové zajištění jakosti procesu.
 • Šifrovaný přenos informací.
 • Integrace s dalšími bezpečnostními nástroji
 • Testy zranitelnosti prostřednictvím síťového přístupu jak bez připojení do testovaných
  zařízení tak i s uživatelským přístupem.
MÁM ZÁJEM O TUTO SLUŽBU
Alternativa řešení

Nadpis článku

Je možné také využít testování zranitelností formou služby. Oproti on-premise řešení nemusíte
vlastnit HW nebo VA platformu. Vystačí vám přístup k webovému rozhraní hlavní aplikace.

 

Výhody takového řešení jsou:

 • Služba je poskytována na měsíční bázi a je velmi flexibilní z pohledu počtu testových zařízení, nebo délky využití.
 • Rychlost nasazení, flexibilita
 • Škálovatelnost
 • Rychlejší reakce na vývoj hrozeb a trendů Kybernetické bezpečnosti
 • Po implementaci služby můžete v několika krocích přidat nové oblasti skenování a spustit první testy.
MÁM ZÁJEM O TUTO SLUŽBU
cross