Chci být partnerem

Děkujeme za váš zájem...

Wireless

bezdrátové spoje

Bezdrátový přenos dat byl, a i do budoucna zůstane neodmyslitelnou součástí každé datové sítě, avšak od dob Marconiho se hodně změnil. Specifické vlastnosti nestálého přenosového prostředí dokáží moderní bezdrátové technologie eliminovat a díky tomu pomalu dosahují kapacit i kvalit linkových spojů. Tím se jejich uplatnění posouvá od koncových přístupových sítí stále hlouběji směrem k páteřním aplikacím. Současně se pomalu ale jistě mění náhled na mikrovlnné spoje z pouhého transportního prostředku na plnohodnotný síťový prvek. Nejmodernější bezdrátové technologie už disponují vlastnostmi podporujícími koncept SDN sítí.

Chci více vědět o nelicencovaných spojích, licencovaných spojích, multibandu.

MÁM ZÁJEM O TOTO ŘEŠENÍ
mám zájem o tuto službu

Děkujeme za váš zájem...

Více

Wireless detailněji

Pod pojmem bezdrátové spojení si můžeme představit hodně věcí. Počínaje bluetooth spojením mezi telefonem a handsfree v autě, přes domácí Wi-Fi připojení k internetu, mobilní telefonování až po satelitní přenosy přes družici. My se však zabýváme přenosem dat většími rychlostmi a na větší vzdálenosti, jaké využívají poskytovatelé telekomunikačních služeb ve svých sítích WAN případně firemní uživatelé v rozsáhlejších LAN sítích. Typicky se jedná o spoje bod-bod, tzn. dvě rádia se dvěma většinou parabolickými anténami namířenými proti sobě a spojenými velmi úzkým rádiovým paprskem, vyžadující přímou viditelnost. Jejich konstrukce, použitá kmitočtová pásma i uživatelská rozhraní mohou být velmi různorodá.

Kapacity typicky požadované operátory v posledních letech dramaticky rostou a posunuly se od stovek Megabitů za vteřinu k jednotkám Gigabitů. V současné době jsou už běžně dostupné spoje s kapacitou 10Gbps a v dohledné době se už dočkáme i dvou – až čtyřnásobku této rychlosti. Požadované překlenutelné vzdálenosti naopak klesají; zatímco před 10 lety se stavěly spoje i na desítky kilometrů, dnes se typická vzdálenost měří v jednotkách kilometrů.

Kvalitní spojení si žádá kvalitní návrh

Bezdrátové spojení není jen o výběru technologie. I když si vyberete tu nejdražší a nejkvalitnější, nemusíte být s výsledkem spokojeni. Kvalitní spojení totiž začíná kvalitním návrhem. Při návrhu spoje se musí vycházet nejen z potřeb uživatele, tzn. jakou kapacitu potřebuje přenést na jakou vzdálenost, ale je potřeba vzít v úvahu i celou řadu dalších faktorů, jako je případný další rozvoj, požadovaná rozhraní, technické možnosti jednotlivých typů zařízení, dostupnost kmitočtových pásem v dané lokalitě, jak velké antény si uživatel může dovolit, legislativní požadavky na využívání kmitočtů, … a v neposlední řadě i ceny technologií a případné poplatky za jejich provozování.

detailní popis

Bezdrátové spoje

Z hlediska výše zmíněných poplatků za provozování dělíme spoje na licencované a nelicencované.

Licencované spoje

individuální oprávnění

Licencované spoje jsou takové, které lze provozovat pouze na konkrétních vyhrazených kmitočtech za konkrétně stanovených podmínek, a za jejichž užívání se platí státu předem stanovené poplatky. Před výstavbou takového spoje je potřeba požádat Český telekomunikační úřad (ČTÚ) o vydání Individuálního oprávnění (IO), úřad žádost posoudí, zkoordinuje požadované parametry spoje s databází již existujících spojů včetně zahraničních a následně IO vydá (nebo žádost zamítne). Teprve poté lze spoj zprovoznit. Odměnou za placení poplatků je pak právo uživatele na provozování spoje bez rušení ať už jinými provozovateli spojů nebo i jinými technickými prostředky.

Nelicencované spoje

bezlicenční

Nelicencované spoje (nebo též bezlicenční) jsou v zásadě velmi podobné, pouze se provozují na vyhrazených kmitočtových úsecích, na kterých jsou technické a provozní podmínky stanoveny tzv. Všeobecným oprávněním (VO). Při dodržení těchto podmínek může kdokoli zprovoznit spoj kdekoli, aniž by předem musel o něco žádat. V některých specifických pásmech je v poslední době požadována registrace, tzn. oznámení technických parametrů spoje regulátorovi (ČTÚ). Nevýhodou neplacení poplatků je to, že vzájemné i jiné rušení musejí provozovatelé spojů přednostně řešit dohodou mezi sebou. Právě tomu má napomáhat registrace spojů, aby si každý mohl svůj záměr nejprve porovnat s databází již existujících spojů, aby se případným konfliktům předcházelo.

Při volbě kmitočtového pásma musíme volit mezi takzvanými mikrovlnnými pásmy, to jsou frekvence cca od 6 do 42 GHz, a milimetrovými pásmy, což jsou dnes pásma 60, 70, 80 GHz a v budoucnu ještě přibudou pásma 92-114 a 130-174 GHz. V pásmu mikrovln jsou k dispozici úseky pro licencované spoje (např. 7, 8, 11, 13, 15, 18, 23, 26, 38, 42 GHz), které jsou vesměs regulovány podobně pouze s malými odlišnostmi. V licencované části spektra hlavně není omezen vysílací výkon. A pak jsou zde i úseky pro nelicencované spoje (např. 10, 17, 24 GHz), které jsou regulovány různým způsobem, ale všechny nějakým způsobem omezují vysílací výkony spojů. Naproti tomu všechna povolená pásma milimetrových vln jsou bezlicenční, sice obsahují výkonové limity, ale tak vysoké, že je technicky nelze (aspoň zatím) překročit.

Řešení a jeho cíle

Řešení pro nelicencovaná pásma

Naše řešení pro nelicencovaná pásma se soustředí takřka výhradně na pásmo milimetrových vln, tj. pásma 60GHz a výše. Zde můžeme nabídnout širokou řadu produktů z portfolia dvou výrobců, kterými jsou Ceragon Networks a Siklu Communications.

Pro páteřní aplikace, tedy spoje s vysokou kapacitou a dlouhým dosahem, máme v nabídce tyto produkty:

VýrobceModel
Pásmo 
[GHz]
Kapacita [Gbps]
Ø Antény [cm]
Porty
Napájení
PSE
SikluEH-250070/801/216/30/602× GbE el 
+ 2× SFP
48V / 45W DC/PoE48V / 13W
SikluEH-8010
70/802/5/1016/30/40/601×10GE combo 802.3bz/SFP
+ combo 1× 1000BaseT
48V / 50W
DC/PoE
-
CeragonIP-50E70/802.5/5/1030/40/601× 1/2.5 GE
1× 1/10 GE
1× QSFP (40GE/
4× 10GbE)
48V/60W DC/PoE
-

Pro transportní aplikace, tedy spoje se střední kapacitou a středním dosahem, máme v nabídce tyto základní produkty (k dispozici jsou i další varianty):

VýrobceModel
Pásmo 
[GHz]
Kapacita [Gbps]
Ø Antény [cm]
Porty
Napájení
PSE
SikluEH-1200FX70/80116/30/40/602× GbE el.48V / 26W PoE48V
26/40 W
CeragonIP-20E70/801/2.530/40/601× GbE el.
1× GbE SFP
1× SFP/CSFP (GbE/2×1GE BiDi)
48V/43W DC/PoE
-

Pro přístupové sítě, vyznačující se s krátkým dosahem a často i nesymetrií provozu, jsou ideální TDD spoje, tedy spoje s časovým dělením, umožňující nastavit provoz nesymetricky. Opět uvádíme jen ty neprodávanější typy:

VýrobceModel
Pásmo 
[GHz]
Kapacita [Gbps]
Ø Antény [cm]
Porty
Napájení
PSE
SikluEH-710FX
701 (UL+DL)16/30/603× GbE el.48V / 26W PoE48V
26/40 W
SikluMH-T280 LR
603.8 (UL+DL)16/30/601× GbE el.
1× 1/2.5 GE el. 1× 10GE SFP+
48V / 25W PoE
48V
26/40 W

 

Máte zájem o nelicencované spoje?

V případě, že vás zaujaly výše nabízené spoje některého z našich výrobců a nebo byste se nás rádi na něco zeptali, klikněte na tlačítko níže a napište nám krátkou zprávu s konkrétním požadavkem. Ozveme se vám zpět a připravíme řešení na míru vašim potřebám.

MÁM ZÁJEM O PRODUKT
Řešení a jeho cíle

Řešení pro licencovaná pásma

Naše řešení pro licencovaná pásma zahrnuje všechna pásma od 6 do 42 GHz i všechny typy spojů z hlediska konstrukce: full-outdoor, split-mount a dokonce i full-indoor. Nabízíme výhradně spoje izraelského výrobce Ceragon Networks. K nejčastěji dodávaným na český trh patří zejména tyto:

VýrobceModel
Pásmo 
[GHz]
Max. šířka kanálu [MHz]
Max. Kapacita
Porty
Napájení
CeragonIP-20S6-4280650 Mbps3× GbE (el./opt.)48V / 35-40W
DC / PoE
CeragonIP-20C
6-422× 80 (XPIC)1.2 Gbps3× GbE (el./opt.)
48V / 48-75W
DC / PoE
CeragonIP-20F
6-42Split verze
až 3× RFU
dle RFU6× 1/2.5 GbE (el./opt.)
16× E1, STM-1
48V / 48-71W
2× DC
CeragonIP-50C
6-422× 112(224) XPIC4 Gbps4× 1/2.5/10 GE (el./opt.)
48V / 90W
DC / PoE

 

Máte zájem o licencované spoje?

V případě, že vás zaujaly výše nabízené spoje některého z našich výrobců a nebo byste se nás rádi na něco zeptali, klikněte na tlačítko níže a napište nám krátkou zprávu s konkrétním požadavkem. Ozveme se vám zpět a připravíme řešení na míru vašim potřebám.

MÁM ZÁJEM O PRODUKT
Alternativa řešení

Multiband

V dnešní době charakterizované dramatickým nárůstem objemu přenášených dat spolu s tlakem uživatelů na udržení nákladů nutí výrobce hledat i nestandardní řešení. Jedním z takových je i kombinované řešení využívající výhod spojů pro nelicencovaná pásma, tj. velké přenosové kapacity, a pro licencovaná pásma, tj. vyšší dostupnosti. Obecně se toto řešení nazývá dualband, multiband nebo též carrier aggregation. Každý z  výrobců, Ceragon Networks i Siklu Communications, se s touto problematikou vypořádal trochu jiným způsobem. Řešení Ceragonu je blíže popsáno zde, řešení Siklu zde.

MÁM ZÁJEM O TUTO SLUŽBU
cross