Děkujeme za váš zájem...

Síť dostupná 24 hodin, 365 dnů v roce, s optimálním využitím všech dostupných zdrojů a maximálně bezpečná, to je ideální a žádoucí stav. Výpadek libovolné komponenty – serveru, firewallu, připojení k internetu, stejně jako přetížení nebo bezpečnostní incident, to vše znamená nedostupnost informací, nefunkční aplikaci a v konečném důsledku finanční ztrátu.
RADWARE nabízí výkonné hardwarové přepínače, které kombinují řadu technologií – load balancing, web a application switching, bandwith management, sytém prevence průniku (IPS – intrusion prevention system). Nabízí propustnost až do 80 Gb/s za L7. Dokážou zjistit aktuální stav jednotlivých síťových komponent i aplikací (pomocí health monitoringu), následně pak provoz přesměrovat optimální cestou. Důležité aplikace umí prioritizovat a zajistit potřebné parametry jako je šířka pásma, nechtěné aplikace pak mohou být blokovány. Rovněž dokážou detekovat blokovat nejrůznější škodlivé kódy a útoky – například červy, viry, spyware i útoky na odepření služby (DoS – Denial of service).

Aktuální témata: WAF

Konzultace: online rezervace

 

Jsme IT distributor
cross